Carrer Montserrat, 5
08191 Rubí (Barcelona)
Tel. 93 699 03 59

Taller

Muntatge de rodes a la carta | Canvi de retens de forquilles i amortidors